Disclaimer

Nieuws

Nieuwe druk ‘We hebben ze allemaal gekend…’

Op 5 november 2017 wordt de tweede, herziene en zeer uitgebreide druk van het gedenkboek ‘We hebben ze allemaal gekend…’ gepresenteerd. De reacties op de eerste druk hebben veel nieuw materiaal opgeleverd, zowel via het gedrukte boek als via de gelijknamige website die in 2013 beschikbaar kwam. De eerste druk uit 2010 telde 200 bladzijden, de te verschijnen tweede druk telt er 520! In het boek wordt zoveel mogelijk verteld over de 326 Joodse Winterswijkers die door het nazisme werden vermoord.
De presentatie zal plaatsvinden in het kerkelijk centrum De Zonnebrink. Het boek is vanaf 6 november te koop bij o.a. Boekhandel Kramer in Winterswijk en, via het Centraal Boekhuis, in de landelijke boekhandels. De prijs is € 34,50. Verder is het boek voor € 30,00 + ongeveer € 8,00 verpakkings- en verzendkosten te bestellen via deze website www.werkgroeplvdo.com. Het drukken van het boek werd financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Levi Lassen uit Den Haag, door het Gemeentebestuur van Winterswijk, door de dames Chaja Uriël-Braunhut en Sheda Braunhut uit resp. de V.S. en Israël en door de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’.


Prachtige gift

Voor de tweede keer in haar bestaan ontving de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’ een cheque van de ‘PGW-Fietsvierdaagse’, een jaarlijks terugkerende activiteit van de Protestantse Gemeente Winterswijk. De cheque die in 2011 ontvangen werd, werd gebruikt voor het ontwikkelen van de website www.wehebbenzeallemaalgekend.com.
Op donderdag 10 september 2015 werd de nieuwe cheque, met het fantastische bedrag van € 2.000, in de synagoge overhandigd aan Henk Vis. Het geld zal worden gebruikt voor het onderhouden en uitbreiden van de leskisten met materialen die worden uitgeleend aan de deelnemende scholen. Het indrukwekkende verhaal van Jules Schelvis - ‘Er reed een trein naar Sobibor’ – is inmiddels aan de leskisten toegevoegd.

Presentatie website www.WeHebbenZeAllemaalGekend.com

Woensdagmiddag 2 oktober jl. onthulde Mevrouw Leny Adelaar-Polak uit Bathmen een informatiebordje naast het monument voor de vermoorde Joodse inwoners van Winterswijk. Een indrukwekkend moment waarbij Leny sprak: ‘Zo iets vreselijks mag nooit meer gebeuren’. Een half uur later verrichtte zij in de raadzaal van het oude gemeentehuis haar eerste computerhandeling: met een druk op ‘enter’ werd de startpagina van een nieuwe website zichtbaar op het projectiescherm.
Leny overleefde de gruwelen van Auschwitz. Haar eerste man, Hartog de Leeuw, werd daar vermoord. Gegevens over de 326 op het monument vermelde Joodse burgers van Winterswijk staan in het in 2010 uitgebrachte boek ‘We hebben ze allemaal gekend…’ Na de publicatie van dat boek zijn er nog veel nieuwe gegevens en foto’s beschikbaar gekomen. De inhoud van het boek, aangevuld met alle nieuwe gegevens en foto’s, staan nu op een tweede website van de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’, die sinds 2004 het gelijknamige project voor de leerlingen van de oudste groepen van het basisonderwijs en de eerste groepen van het voortgezet onderwijs in Winterswijk verzorgt.
Prof. Dr. Arnold Heertje schreef na de onthulling van het monument in 2002: ‘Winterswijk kan aan zijn uitgestelde bevrijding beginnen’. Hij was er, op uitnodiging van de Werkgroep, woensdag 2 oktober ook weer bij en toonde zich, evenals de andere genodigden, onder de indruk van het project. Na de presentatie van de nieuwe website vertelden Mirjam Schwarz en Henk Vis over het werken met de schooljeugd in dit project. ‘We zijn er erg blij mee dat de Winterswijkse scholen ons project in hun geschiedenisprogramma hebben opgenomen’, sprak Henk Vis. ‘Dank aan alle meesters en juffen die met ons meewerken!’
Het adres van de nieuwe website luidt: www.wehebbenzeallemaalgekend.com (ook in QR-code vermeld)

Foto's van deze dag kunt u vinden in het foto-album

logo lvdo Foto: Mevrouw Leny Adelaar-Polak onthult het informatiebordje bij het monument (foto: Nada Boeyink)

Mooie gift!
De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB afdeling Winterswijk) organiseerde in november 2012 een bazaar onder de noemer ‘Gemeenschappelijk actief’ en verdeelde de opbrengst tussen verschillende ‘goede doelen’. Daar hoorde ook de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’ bij. De werkgroep ontving onlangs het mooie bedrag van € 312,00 voor de activiteiten in het onderwijs!

Mooi bedrag voor Mr. F.W. Voorink Stichting
Op 25 september jl. reikte het bestuur van de PeGeWe-fietsvierdaagse van de Protestantse Gemeente Winterswijk 3 cheques van maar liefst € 2.000,= uit aan 3 ‘goede doelen’. Eén daarvan was de Mr. F.W. Voorink Stichting die zich inzet voor het onderhoud en behoud van de Synagoge aan de Spoorstraat. Een prachtige opsteker voor de nog jonge stichting! Dank aan alle mensen die deze fietstochten jaarlijks organiseren en aan hen die dit mooie bedrag bij elkaar fietsten!

logo lvdo

Logo voor Werkgroep ‘Leren van de oorlog’
Met enige trots presenteren we het logo van de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’. Het logo is door Petra Wheeler-Meinders in opdracht ontworpen. Zij is daarbij uitgegaan van het gedenkteken ‘Sjofar’ dat op het NS-station Winterswijk hangt. De sjofarblazer waarschuwt mensen en roept op tot gedenken. Naast de waarschuwing en de oproep tot gedenken verbeeldt het logo ook een belofte:
Gedenken is bevrijdend!

Meer dan financiële steun alleen
In de maanden april t/m september 2011 ontvingen we van de
Protestantse Gemeente Winterswijk verschillende giften:
– in april 2011 ontving de werkgroep van de Pastorale Commissie Ouderenzorg van de PGW een bedrag van € 416,50
– in mei 2011 ontving de werkgroep de opbrengst van de tweede collecte uit de diensten van 8 mei in de Jacobskerk en de Zonnebrinkkerk - € 282,63
– en op 21 september 2011 werd de werkgroep een cheque van maar liefst € 1.250,00 overhandigd door de Commissie Fietsvierdaagse PGW

Tezamen een bedrag van € 1.949,13! Een geweldige financiële impuls voor de activiteiten van de werkgroep! Maar er is meer dan dat. De financiële gift betekent ook een morele ondersteuning om over dat moeilijke onderwerp uit onze plaatselijke geschiedenis onderwijs te geven. Alle gevers, oud en jong, fietsend en aan de kerkdienst deelnemend, hartelijk bedankt!

foto cheque
foto W. Voorink

Voorzitter Joodse gemeente Winterswijk overleden

Op 5 oktober 2010 (27 Tisri 5771) is mr. Frits Willem Voorink plotseling overleden. Hij werd 64 jaar. Willem Voorink is jarenlang voorzitter geweest van de kleine Joodse gemeenschap van Winterswijk en in en vanuit die functie heeft hij de activiteiten van de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’ steeds enthousiast gevolgd en ondersteund. Willem erkende het belang van het vertellen over de joodse gemeenschap van Winterswijk. Zonder kennis van de geschiedenis kun je immers geen goed zicht op de toekomst hebben.
In april 2010 ontving hij het eerste exemplaar van het boek ‘We hebben ze allemaal gekend…’, dat hij beschouwde als de laatste steen die nog gelegd moest worden voor het Joods Monument op het Mevr. Kuipers-Rietbergplein in Winterswijk. “Er is een groot werk gedaan met het schrijven van dit boek”, zo sprak hij toen.
Willem Voorink heeft ‘groot werk’ gedaan voor de joodse gemeenschap van Winterswijk, die nu zonder hem verder moet. Moge onze nagedachtenis hem tot eer zijn. Sterke de Eeuwige zijn familie en nabestaanden.

Jom ha Sjoa 2010 – een gedenkwaardige dag
Op zondag 11 april werd op het NS-station Winterswijk een gedenkteken onthuld voor de Joodse inwoners van Winterswijk die in de Tweede Wereldoorlog naar de vernietigingskampen van de nazi’s werden gedeporteerd en daar vermoord werden.
Jip Wijngaarden maakte, in opdracht van de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’, een prachtige bronzen plaquette naar haar schilderij uit 2005, getiteld ‘Sjofar’. ‘Sjofar’ is een oproep tot gedenken en bezinning.
.... (lees verder)

Herstel muur oude Joodse begraafplaats
Sinds half april 2009 is er gewerkt aan de restauratie van de muur rond de oude Joodse begraafplaats aan de Spoorstraat. De begraafplaats is al bijna 90 jaar niet meer in gebruik en telt nog slechts enkele grafstenen. De begraafplaats behoort echter tot het totale complex van synagoge, badhuis, leslokalen en woonhuis. De restauratie is inmiddels voltooid.

Sinds het opknappen van de omheining van de oude Joodse begraafplaats aan de Spoorstraat in 1984, ter gelegenheid van de heropening van de synagoge, waren ze verdwenen: de zwanen op het smeedijzeren hek. Sinds half mei zijn ze weer terug! Teken van eeuwige trouw!