Disclaimer

Open Joodse Huizen / Huizen van Verzet - Winterswijk 2019

Op zondag 5 mei organiseert de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’ i.s.m. de synagoge van Winterswijk en het landelijke Joods Cultureel Kwartier voor de vierde maal in Winterswijk de z.g. Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet.

Winterswijk kent nog heel wat huizen die voor de Tweede Wereldoorlog Joods bewoond waren. De huidige bewoners van die huizen stellen op 5 mei a.s. hun huizen open voor bezoekers die komen luisteren naar het verhaal van en over die Joodse bewoners. Per huis is er, meestal, op drie tijdstippen de gelegenheid om plaats te nemen in een kring van luisteraars, daar stil te staan bij de namen van hen die werden weggevoerd en vermoord, het verhaal van hun leven aan te horen, daar vragen over te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Dat duurt ongeveer 3 kwartier, zodat er de gelegenheid is om goed op tijd naar een volgende locatie te gaan. Ook dit jaar zijn er weer twee ‘Huizen van Verzet’, één rond Gradus Kobus en één rond de familie Van Gelder.

Bijzonder aan deze dag van verhalen is de afsluitende bijeenkomst om 16.00 u. op de Joodse Begraafplaats aan de Misterweg. Omdat 4 mei op Sjabbat valt, is de dodenherdenking van de Joodse Gemeente Winterswijk verplaatst naar 5 mei.

Op de volgende adressen bent u van harte welkom!
1. Wooldstraat 63 – Grandcafé Willinks
10.00, 11.30 en 14.00 u.
Willem Blom nam van zijn schoonvader Gans de ‘Geldersche Vleeschhal’ over en maakte er een bloeiend bedrijf van. Vele restaurants in den lande voorzag hij van vleespakketten en in zijn eigen woonplaats Winterswijk was hij een bevlogen socialist. Stef Geenen vertelt over hem en zijn gezin.

2. Spoorstraat 51
10.00, 11.30 en 14.00 u.
Het gezin van Mourits Menco werd al in het najaar van 1942 overgebracht naar kamp Westerbork. Mourits was veehandelaar en sigarenwinkelier. Hij werd beschuldigd van ‘prijsopdrijving’ en van ‘zwarte handel’. Dat was een beschuldiging die anderen in Winterswijk niet geloofden. Ada Ilmer- van Dulken vertelt.

3. Meddosestraat 29
10.00, 11.30 en 14.00 u.
Het gezin van Philip Slager werd al vroeg in de oorlog getroffen door de naziterreur: Philip was één van de zes Joodse mannen die tijdens razzia’s in Gelderland in 1941 werd gearresteerd en weggevoerd naar Mauthausen. Die naam boezemde vanaf dat moment angst in. Marieke Driever vertelt.

4. Spoorstraat 36 – Synagoge Winterswijk
10.00 en 11.30 u.
In de Spoorstraat en in de Molenstraat woonden verschillende leden van de Familie Schwarz. Moeder Mathilde Schwarz-Rosenbaum zag al haar kinderen en kleinkinderen verdwijnen uit Winterswijk, tot zijzelf weg moest naar kamp Vught. Mirjam Schwarz vertelt het verhaal van haar familie.

5. Vredenseweg 12 - Café Flora
10.00 en 11.30 u.
Café Flora was in de vooroorlogse jaren o.a. de vergaderplaats van de Communistische Partij Holland (CPH). De Winterswijker Gradus Kobus was een actief lid. Als één van de eersten in Winterswijk onderkende hij de gevaren voor tegenstanders van het Hitler-regime. Hij bood daadwerkelijk hulp. Harry Meulenkamp vertelt.

6. Beerninkweg 5, Meddo - Boerderij ‘Nieuw Beernink’, Beerninkweg 5
11.30 en 14.00 u.
Van de Winterswijkse Joodse gezinnen overleefde slechts één gezin in onderduik binnen de gemeentegrenzen van Winterswijk. Aron David van Gelder en Sientje van Gelder-Weiler zaten met zoon Jope en dochter Elly op twee verschillende plekken veilig ondergedoken. Eén van die plaatsen was ‘Nieuw Beernink’. Mevr. Elly Engelman-van Gelder vertelt.

7. Korenburgerveenweg, bij de gedenkplaats met boom en plaquette, na huisnummers 5/7/9
11.30 en 14.00 u.
‘De onderduikers van het Korenburgerveen’, zo worden ze genoemd. Als groep mensen. Maar het gaat om individuele mensen van 0 tot 62 jaar. Ze werden verraden, weggevoerd en vermoord. Astrid Dekkers vertelt over hen.

8. Joodse Begraafplaats, Misterweg 144
16.00 u.
Slotbijeenkomst. Officiële herdenking van de Joodse Gemeente van Winterswijk. U bent allen van harte welkom! Het lezen van de 326 namen van de vermoorde Joodse burgers van Winterswijk, wordt onderbroken door het verhaal over het gezin Mozes Jozeph van Klaveren. Henk Vis en leerlingen van Daltonschool ‘De Vlier’ vertellen.

Werkgroep ‘Leren van de oorlog’, Synagoge Winterswijk, Joods Cultureel Kwartier