Disclaimer

1) Baer t/m Braunhut
2) Chapon t/m Fuldauer
3) Fuldauer t/m Goldschmidt
4) Goldschmidt t/m Hoogstraal
5) Horst t/m Magnus
6) Magnus t/m Nihom
7) Philip t/m Poppers
8) Pos t/m Schwarz
9) Simons t/m Weiler
10) Wertheim t/m Zwaanenburgh, van

Bij het raadplegen van de website

- Op de website treft de lezer de namen aan van de vermoorde joodse Winterswijkers gedurende de vervolgingen door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarbij is uitgegaan van de namen die op het Winterswijks monument zijn weergegeven – die namen zijn telkens dikgedrukt.
- De namen op het monument staan in alfabetische volgorde op achternaam. Bij gehuwde vrouwen op de achternaam van de echtgenoot. Zo is ook de indeling van de website.
- Bij elke naam, bij elke persoon zijn zoveel mogelijk gegevens verzameld en bij elkaar gezet. De initiële gegevens komen uit officiële en semi-officiële bronnen. Voor een uitgebreide bronvermelding – zie ‘We hebben ze allemaal gekend…’ bronnen
- Zodra Joden onderdoken, waren ze in overtreding omdat ze ‘zonder de daartoe vereiste vergunning de woning en/of de woonplaats hadden verlaten’. Er werden door de burgemeester van Winterswijk heel wat opsporingsberichten geplaatst in het Algemeen Politieblad. Veel beschrijvingen zijn bewaard gebleven en opgenomen in dit boek. Wees attent op het antisemitisme dat uit sommige beschrijvingen spreekt.
- Daarnaast zijn er vele ‘herinneringen’ opgenomen die niet altijd geverifieerd konden worden en die ruim 65 jaar na de actuele gebeurtenissen zijn opgetekend. Ze vormen zeer waardevolle bijdragen aan boek en website.
- Alle namen die op de stenen van het monument vermeld staan, zijn van Joodse medeburgers. Voor een aantal namen treft de lezer op het monument een * aan. Dat is de aanduiding voor een nieuwe ‘wooneenheid’.
- Van een aantal mensen wordt de naam op verschillende manieren gespeld. Spelling op het monument, in het boek en op de website kunnen daarom verschillen van elkaar.
- De in het boek en op de website gehanteerde spelling van de namen komt overeen met de spelling van de namen in de Burgerlijke Stand Winterswijk, het boek In Memoriam en de namenlijsten van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.