Disclaimer

Rosette Selly van Spiegel * Winterswijk, 10 december 1911 - Sterfplaats Auschwitz, 17 september 1943

Dochter van Elizabeth Gazan en Falk van Spiegel

In Westerbork 6 maart 1943
Transport Westerbork-Auschwitz 14 september 1943

Het betreft transport 76, bestaande uit 1.005 mensen, van wie 152 kinderen. Drieënzeventig mensen overleefden de oorlog. De trein telde 27 wagons.

Rosette behoorde bij het inwonend verplegend personeel van Newee Sjalom in Den Haag. Het Israëlitisch Oude Mannen- en Vrouwenhuis Newee Sjalom (Neuhuyskade 94, Den Haag ) is in 1841 opgericht. In 1929 verhuisden de inwoners naar een nieuw, modern gebouw aan de Neuhuyskade, waar plaats was voor ruim tachtig bewoners en voor intern personeel. In 1940 groeide het aantal verpleegden door de komst van vluchtelingen o.m. uit het gebombardeerde Rotterdam. In oktober 1942 waren er 121 verpleegden. Omdat zij niet allemaal ondergebracht konden worden in het gebouw aan de Neuhuyskade werden er andere locaties gehuurd in de Daendelsstraat, de Amalia van Solmsstraat, de Tweede Emmastraat en de Surinamestraat in Den Haag. Op 31 oktober 1942 werd het pand aan de Neuhuysstraat op last van de bezetter ontruimd. De bejaarden werden, na vele omzwervingen, provisorisch ondergebracht in een pand aan de Rapenburgerstraat 52 in Amsterdam, waar vroeger een bewaarschool had gezeten. In maart 1943 werden alle bejaarden en personeelsleden uit dit pand naar Westerbork vervoerd en vervolgens op transport gesteld naar Oost-Europa.

Het laatstbekende adres van Rosette is: Surinamestraat 16 in Den Haag.